نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای دارای 80سوال

مشخصات فایل

تعداد صفحات 15
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی نمونه سوال آزمون

توضیحات کامل

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای دارای  80سوال

 

… بخشی از سوالات :

 

2. برای خاموش کردن آتش های برق کدام خاموش کننده استفاده می شود؟

 

co2الف-

H2o ب- 

ج-  ازت

د- پودرو کف

 

3.  درقانون بارهاکدام گزینه صحیح است؟

 

الف-  بارهای هم نام همدیگرراجذب می کنند

 ب-  بارهای هم نام همدیگر رادفع می کنند

ج-  بارهای غیرهم نام هم دیگر راجذب می کنند

د-   گزینه ب وج درست است

 

یک کنتورکدام کمیت الکتریکی رااندازه گیری می کند؟

 

الف- توان

ب- جریان

ج-  ولتاژ

د-  کار الکتریکی

6. آمپرمتر و ولت متردرمداربه چه صورت قرارمی گیرند؟

 

الف-  سری – سری

ب-  موازی – موازی

ج-  سری – موازی

 د-  موازی – سری

 

 

7. لوله های برقی رابا چه وسیله ای می برند؟

 

الف-  اره آهن بر

 ب-  لوله بر

 ج-  هوا

د-  جوشکاری

 

 

8.  دریک مسیرمعمولا(حداکثر) چندخم 90درجه جایز می باشد؟

 

الف- یک

ب-  دو

ج-  سه

 د- چهار

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

خرید فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دریافت فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

خرید پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دریافت نمونه سوال نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

خرید پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دریافت مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

خرید فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

خرید مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از download

دانلود مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

خرید پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دریافت فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

خرید نمونه سوال نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دریافت فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

خرید فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دریافت فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

خرید کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از www

دانلود مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دریافت پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

خرید فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دریافت کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

خرید تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دریافت تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

خرید فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

خرید فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود نمونه سوال نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از pdf

دانلود کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دریافت فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

خرید نمونه سوال نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

خرید فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دریافت فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دریافت فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دانلود کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از word

دریافت تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

خرید تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود پروژه نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دریافت کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دریافت مقاله نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود فایل نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دریافت فایل pdf نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

خرید کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دانلود کارآموزی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

دریافت فایل word نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free

خرید تحقیق نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برق کار صنعتی در فنی و حرفه ای از free


مطالب تصادفی